محصول تستی برای درگاه پرداخت EDD

این صرفا یک محصول تستی است که شما می‌توانید برای تست درگاه پرداخت پی برای EDD بر روی دکمه خرید زیر زده و فرآیند خرید را تست کنید.

درگاه پرداخت در حالت تستی فعال است و صرفا برای تست و بررسی افزونه قرار داده شده است. می‌توانید در درگاه پرداخت پرداخت موفق یا ناموفق را اتنخاب نمایید.

۹۹,۰۰۰ تومان – خرید